Psikolojik Testler Eğitimi 2013

Psikolojik Testler Eğitimi 2013

Uzman Klinik Psikolog Yasemin OZAN’ın eğitimci olarak katılacağı “Çocuklara Uygulanan Objektif Testler” eğitimi 01 – 02 Haziran 2013 tarihlerinde yapılacak. Eğitimin içeriği ile ilgili ayrıntılar şöyle:

Programın Amacı

Katılımcılara çocuklara uygulanan objektif testlerinin içeriği ve klinik uygulaması hakkında bilgi ve yetkinlik kazandırmak ve eğitim sonrasında uygulama yeterliliğine sahip olmalarını sağlamak.

Eğitimin Programının İçeriği

2 günlük bir eğitim programı olarak yürütülecek Test Eğitim Programında testler teorik ve uygulamalı olarak ele alınacaktır.

Bender-Gestalt Testi (Çocuklar İçin Uygulama) 

L.A. Bender tarafından geliştirilmiş olan Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi Ayşe Yalın ve Oya Somer tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Bu test, 5-11 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel zeka testi olarak kullanılır. Zekânın Görsel devinimsel motor algılamasında gerilik, regresyon, fonksiyon kaybı ve organik beyin hasarlarını saptamak amacıyla kullanılmaktadır. 9 şekilden oluşmaktadır ve bu şekilleri kişinin çizmesi istenir. Görülen ve çizilen şekillerin her bir farklılığı farklı puanlandırılarak kişinin görsel motor algılama puanı hesaplanır. Sınırlandırılmış süre uygulaması yoktur.

Gesell Gelişim Testi

Bu test 3-7 yaş arasındaki gruba uygulanmaktadır. Daha çok ilkokul öncesi dönemde uygulanır. Kolaydan zora doğru sıralanmış 7 şekilden oluşur. Çocuklarda motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu, küçük kas becerilerini ölçer. Kısa süreli hafızayı değerlendirir. Buradan elde edilen sonuca bakılarak kabaca IQ seviyesine ulaşılır.

OKHT (Okula Hazırlık Değerlendirme Testi)

6 yaş 4 ay öncesinde (zeka testinin alt sınır yaşı olması dolayısıyla) anasınıfında zorlanma yaşayan ve ilkokula başlamasında tereddüt edilen çocukların temel bilgi ve becerilerini sınamaya yarar. Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır. Sayı kavramı, form ayırt etme, Renk kavramı, sembol eşleme, alıcı dil gelişimi, algı ve muhakeme gelişimi, ifade edici dil gelişimi ve genel edinilmiş bilgi alt testlerini içeren 7 bölüm ve 90 maddeden oluşmaktadır.

Benton Kognitif Fonksiyonlar ve Görsel Hafıza Testi

8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir. İdrak, dikkat ve tespit hafızasını ölçmeye yarayan formunun yanı sıra kognitif fonksiyonların durumunu tespit etmeye de yarar.

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi

Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arsındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk testidir El-Göz Koordinasyonu, Şekil-Zemin Ayırımı, Algılama Sabitliği (Şekil Değişmezliği ), Mekânla Konumun Algılanması (Uzaydaki Pozisyon) ,Mekân İlişkilerinin (Uzay ilişkilerinin) Algılanması olmak üzere 5 algısal beceriyi ölçen bir performans testidir.

Koppıtz İnsan Çizim Testi

(4-9 Yaş Aralığı) Çocuğun duygusal olgunluk seviyesi (yaşı) ve duygusal gelişimde yaşanan olası sorunlar ile ilgili bilgi veren bir testtir. Aynı zamanda duygusal olgunluk yaşının gelişimsel / kronolojik yaşı ile paralel olup olmadığı konusunda bilgi veren bir testtir.

ADD, ADHD ve Diğer Çocuklarda Davranış Bozuklukları Değerlendirme Envanterleri

Dünyada davranış sorunlarını değerlendirmede yaygın kullanılan araçların başında, Conners Derecelendirme Ölçekleri (CDÖ) gelmektedir. Conners, ölçeklerini kısa, puanlaması ve uygulaması kolay olarak düzenlemiştir. Bu nitelikler Conners ölçeklerini, özellikle aynı anda birden fazla ölçek uygulaması gerektiren, zaman ve maliyetin önemli olduğu durumlarda kullanışlı hale getirmektedir.

CDÖ çocuklarda görülen sorunlu davranışların saptanmasında  genel bir tarama aracı olarak kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra hiperaktivite, öğrenme sorunları, kaygı ve psikosomatik bozukluklar ile bağlantılı maddeler içermektedirler. Belirli bir tanıyı netleştirmek için yardımcı araç ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesinde ölçüm aracı olarak da kullanılmaktadırlar.

BAŞVURU FORMU

Kimler Katılabilir

Alanda çalışan psikologlar, psikolojik danışmanlar, sosyal hizmet uzmanları, çocuk gelişimi öğretmenleri ve bu branşlar da eğitimine devam eden lisans&lisansüstü üniversite öğrencileri çalışmaya katılabilirler.

Eğitim Tarihleri

01 Haziran 2013 – Cumartesi

02 Haziran 2013 – Pazar

Eğitimin Süresi

09:00 – 18:00 (16 Akademik Saat)

Eğitim Sorumlusu: Uzman Klinik Psk.Yasemin OZAN

Klinik Psikolog Dr. Yasemin OZAN

Uzman Klinik Psikolog Yasemin OZAN Padem Psikoloji Test Eğitimleri

Yasemin Ozan, lisans eğitimini Boğaziçi üniversitesi Psikolojik Danışmanlık bölümünde tamamladıktan sonra Klinik Psikoloji Uzmanlık eğitimini (MA, Yüksek Lisans) Bilişsel Davranışçı Yaklaşımlı Psikoterapi kuramı alt yapısı üzerine yapmıştır. Sağlık Psikolojisi  üzerine yapmakta olduğu doktora programına Walden Üniversitesi ‘nde devam etmektedir  (PhD, Minnesota, USA).

Yasemin Ozan, uzmanlık tezini çocuklarda Yaygın Anksiyete Bozukluğuda, Kognitif Terapi yaklaşımlı, klinik uygulamalar alanında tamamlamıştır. Ayrıca Uzmanlık eğitim süresince Kognitif Terapi yaklaşımı ile Kaygı Bozuklukları ve Duygu Durum Bozukluklarının tedavisi ile ilgili süpervizyon ve eğitim almıştır. İstanbul Gestalt Enstitüsü’nde bir yıl sure ile Gestalt Terapi Yaklaşımlı süpervizyon programına devam etmiştir.

Yasemin Ozan, 2006-2007 yılları arasında Refugee Legal Aid Program of the Helsinki Citizens Assembly çatısı altında gönüllü olarak mülteciler ile travma sonrası stres bozukluğu alanında çalışmıştır.

Çapa Tıp Fakültesi Nöropsikiyatri Bölümü’nde bir yıl sure ile nörokognitif testlerin uygulanması  ile ilgili staj yapmış ve Ankara Hacattepe Üniversitesi’nde nörolojik testlerin uygulanması ile ilgili sertifika programlarına katılmıştır.

Ergen ve yetişkinlerde Kaygı Bozuklukları ve Duygu Durum Bozuklukları ile ilgili çalışmalarının yanı sıra çocuklarda Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği, Özel öğrenme Güçlüğü ve Duygu Durum Bozukluklarının tanı ve tedavisinde testler ve klinik uygulamalar, Çocuk Odaklı Aile Terapisi ile ilgili süpervizyon ve sertifika programlarına katılmış olup halen bu alanda çalışmalarını sürdürmektedir.

Özellikle Travma Sonrası Stres Bozukluğu alanında etkin olarak kullanılan EMDR I ve EMDR II (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)(Çift Yönlü Duyarsızlaştırma ve Yeniden Yerleştirme)sertifika programlarına katılmış olup, özellikle çocukluk dönemi travmatik yaşam olayları, travma sonrası stress bozukluğu, panic bozukluk ve özgül fobilerde EMDR tekniğini etkin olarak kullanmaya devam etmektedir.

 Sertifika:

Eğitim sonunda katılımcılara PADEM Psikoloji Aile Danışma ve Eğitim Merkezi onaylı Katılım Sertifikası verilecektir.

Eğitim Yeri                 : PADEM Psikoloji

PADEM (Psikoloji Aile Danışma ve Eğitim Merkezi)

Tercüman Sitesi A-2 Blok Kat:1 Daire No: 6 Cevizlibağ / İstanbul (Vatan Bilgisayar Yanı)

Tel       : 0 212 416 35 29

GSM    : 0 507 500 23 43

TEST MATERYALLERİ ORJİNALDİR ve KATILIMCILARA HEDİYE EDİLECEKTİR.

BAŞVURU FORMU
GARANTİ BANKASI BULVAR ŞUBESİ

PADEM Psikoloji adına

HESAP NO: 745-6299046

IBAN NO    : TR 13 0006 2000 7450 0006 2990 46

Eğitim süresince yapılacak tüm ikramlar ücretsizdir.

BİLGİ:

 • Bankaya ödeme yaparken katılımcı isminin belirtilmesi gerekmektedir.
 • ATM’den ödeme durumunuzda ödeme yaptığınız anda 0212 416 35 29, 0507 500 23 43 numaralı telefonlarımızdan lütfen bilgi veriniz. (Ad Soyad ve TC Kimlik gibi bilgileriniz ATM ödemelerinizde gözükmemektedir.)
 • Ödemenizi yapmanız durumunda infopadem@gmail.come-mail adresine veya ilgili telefon numaralarına ödeme bildirimi yapınız.
 • Eğitim başlama tarihine bir hafta kala eğitime katılım iptali ve eğitim ücreti iade talepleri kabul edilmemektedir.
 • Herhangi bir sebepten ötürü, eğitime katılamayan kursiyer bu hakkını önceden bilgi vermek şartıyla başka bir tarihte düzenlenecek olan eğitime katılmak sureti ile saklı tutar.
 • PADEM Psikoloji hiçbir neden belirtmeksizin eğitimi iptal etme hakkını kendinde saklı tutar. Kursun iptal edildiği tarihten sonra ödemelerini yapmış olan katılımcıların ücretleri iade edilir.
 • PADEM Psikoloji, eğitimlerin iptal edilmesi durumunda katılımcıların uğrayacağı ulaşım, konaklama ve diğer hiçbir zarardan sorumlu değildir.

 EĞİTİM AFİŞİ

PSİKOLOJİK TESTLER 3

11 yorum

 1. filiz öğmen 28 Eylül 2012 at 09:11 - Reply

  merhaba,psikolojik testler eğitiminin yapılacağı tarihlerde maalesef başka bir ilde farklı br eğitim çalışmasına katılacağım.ancak bu testler ile ilgili olarak eğitim almayı da çok arzu ediyorum.acaba farklı bir tarihte eğitimin tekrarlanması ihtimalı var mı?bilgi vermenizi rica ediyorum,iyi çalışmalar..

  • Volkan 29 Ekim 2012 at 19:09 - Reply

   İlk açılacak eğitimde tarafınıza bilgi verilecektir. Saygılarımızla.

 2. ebru ergöz 22 Kasım 2012 at 21:06 - Reply

  merhaba ankarada pdr son sınıf öğrencisiyim. Ankara’da eğitiminiz yok mu? teşekkürler

 3. özlem 28 Kasım 2012 at 00:00 - Reply

  eğitime katılmak istiyorum ancak belirtilen tarihlerde İstanbul’da olmam imkansız. Başka bir tarihte farklı bir ilde olması mümkün mü( İzmir,Balıkesir,Denizli)

  • Volkan 29 Kasım 2012 at 09:42 - Reply

   Farklı dönemlerde il dışında da eğitimlerimiz gerçekleştirilmektedir. Açılacak ilk eğitimde tarafınıza bilgi verilecektir. Saygılarımızla.

 4. fatih 21 Aralık 2012 at 22:05 - Reply

  yapılan egitimden zamanında haberim olmadıgı için katılamadım ancak bir sonraki yapılacak olan egitimlerden haberdar ederseniz sevinirim şimdiden teşekkürler.

 5. suna 24 Aralık 2012 at 13:21 - Reply

  merhaba eğitimlerinize il dışından gelmeyi düşünüyorum,özellikle şubat ayından sonraki eğitim tarihleri hakkında bilgi almak istiyorum.

 6. Aysun Türkcan 26 Aralık 2012 at 12:07 - Reply

  Ben eğitiminizin başvuru formunu yeni gördüm yeni eğitim olur mu acaba? İki gün içinde adı geçen tüm testler veriliyor mu? Materyalleri de ücrete tabi demişsiniz orginal materyal mi? Yoksa fotokopi olarak mı çoğaltılıyor? Ben tüm eğitimlere katılmak istiyorum trakya bölgesine de eğitiminzi oluyormu?

 7. elçin 26 Aralık 2012 at 15:20 - Reply

  bu eğitimi ben de almak istiyorum izmirde özellikle..

  • Volkan 14 Ocak 2013 at 08:51 - Reply

   İlginiz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki süreçte PADEM tarafından gerçekleştirilecek tüm eğitim organizasyonları ile ilgili olarak tarafınıza bilgi verilecektir. Saygılarımızla.

 8. Naile Sontay 07 Ocak 2014 at 09:17 - Reply

  Bu eğitimi bende almayı çok istiyorum fakat sosyoloji 2.sınıf öğrencisiyim alma hakkım varsa Balıkesirde bu eğitim olduğunda bilgilendirirseniz çok sevinirim.

Soru, görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.


5 + = 10