Aile Danışmanlığı Nedir?

Aile danışmanlığı  terimi genelde iki anlamda kullanılmaktadır. Birinci anlam, bireyde bir psikiyatrik bozukluğun oluşumunun anlaşılması ve sağaltılmasında kullanıldığı durumlardır. Bu durumda içinde yaşadığı birincil çevredeki yani ailesindeki ilişkilerin dinamiklerinin anlaşılması ve düzeltilmesi için kullanılan açıklama ve sağaltım biçimlerini kapsar. İkinci anlam ise bir aile olarak birlikte yaşayan insanların ilişkilerindeki çatışma, sıkıntı ve yakınmaların ele alındığı ve düzeltilmeye çalışıldığı sağaltım biçimlerini kapsar. Bu ikincisini evlilik danışmanlığı olarak adlandırmanın daha uygun düştüğü söylenmektedir.

Aile terapisi, bir aile üyelerini bir araya toplayarak, amatörce konuşmalar yapmak ve ya kendi sağduyusuna güvenerek öğütlerde bulunmak değildir. Ailenin bir üyesinde ortaya çıkan belirti ve ya sorunun ya da birkaç üyenin birlikte yakındıkları bir sorunun aile üyeleri ile toplu oturumda konuşup, sadece dile getirmesiyle herkesin sorunu artık bildiğini ve bunu kendiliğinden çözebileceklerini sanmaktan ibaret de değildir. Yeterli psikoterapi eğitimi ve deneyiminin yanı sıra özellikle aile terapisi yolundaki teknik yöntemlerin de bilinmesini, ayrıca uygulamada da belli bir klinik deneyimi gerektirir.

Aile ve Çift Danışmanlığında Problemlerin Çözümünde İzlenen Yöntem

Aile,  yaşayan, kendi içinde dinamikleri olan büyük bir sistem olarak ele alınır. Sistemi oluşturan dinamikler (Çocuk, aile büyüklerinin aileye etkisi vb) bir bütün olarak ayrıntılı olarak ele alınır, değerlendirilir. Kapsamlı bir değerlendirme sonrasında aileye varsa sorun alanları ile ilgili geri bildirimler verilir. Padem’de Aile danışmanlığı hizmeti yapılandırılmış bir sistem dahilinde ailenin öncelikli problem alanları ve ihtiyaçları gözetilerek, bireylere özgü yapılandırılmış seanslar ve yaşantı grupları aracılığı ile aileye sunulur.

Aile danışmanlığı hizmetinden faydalanan bireyler aile yaşantısını ilgilendiren başka bir problem varsa problem bir bütün olarak değerlendirilerek problemler eş zamanlı olarak çözülür. Bir örnekle açıklayacak olursak aile dinamiklerini oluşturan temel unsur olan çocukların aile yaşantısına negatif bir etkisi söz konusu ise aile danışmanlığı hizmeti, çocuk ve ergen danışmanlığı ile eş zamanlı olarak yürütülür.

PADEM’de bütün psikologlar kendi spesifik uzmanlık alanlarına göre terapi hizmetlerini yürütürler. Günümüzde aile ve evlilik terapisi alanında çok sayıda ekol vardır. Tümünü ortak kılan nokta, aile (ya da ailenin bir alt birimi, örneğin eşler ya da anne-çocuk) ile birey arasındaki ilişkileri ele almalarıdır. Terapistler, aile üyelerini bir araya getirip onların ortak meselelerini belirlemelerini, sorunlarını sıralamalarını, çözümleri için işbirliği yaparak çalışmalarını sağlamaya çalışırlar.

Kurumumuzda Sunulan Aile ve Çift Danışmanlığı İşlevleri

 1. Bireydeki ruhsal belirtileri ve işlevsel bozuklukları, ilişkiler alanında ele almak ve azaltmak;
 2. Aile ve evlilik içi çatışmaları ile ailenin daha geniş çevresi ve toplumla çatışmalarını çözümlemek;
 3. Ailedeki yakınmalar için ailenin sorun çözmede kullanabileceği kaynak ve davranışları belirleme ve kullanma güçlerini harekete geçirmek;
 4. Aile üyelerinin duygusal gereksinimlerinin algılanması ve doyurulmasını kolaylaştırmak;
 5. Üyelerin ve ailenin zorlayıcı yaşam olayları, tıbbi ve ruhsal hastalıkları karşısında sorun çözme, iletişim kurma becerilerini geliştirmek;
 6. Üyelerinin her birinin özerkliğinin ve iletişim kurma becerilerinin artmasını sağlamak;
 7. Cinsler ve kuşaklar arası rol dağılımı konusunda uyuşmanın artmasını sağlamak;
 8. Ailenin toplumsal çevre ile bütünleşmesini kolaylaştırmak.

Kurumumuzda Aile Danışmanlığı Kapsamında Hizmet Verilen Alanlar

 • Aile İçi Çatışmalar
 • Aile ve Çift Danışmanlığı
 • Ailede Sorun Çözme Stratejisi
 • Aldatma ve Aldatılma (Sadakatsizlik)
 • Boşanma Süreci ve Çocuk
 • Boşanma ve Boşanma Sonrası Psikolojik Destek
 • Çiftlerde Uzlaşma Problemi
 • Duygusal İhmal
 • Evlat Edinmiş Aile Danışmanlığı
 • Evliliğe Hazırlık
 • Evlilik Öncesi ve Sonrası Çift Danışmanlığı
 • Evlilikte İletişim Sorunları
 • İş – Özel Hayat Arasındaki Dengesizlikler
 • Yeni Evlenme Dönemi
 • Yeniden Evlenen Çiftler

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı İçin Tıklayınız

Bireysel Danışmanlık İçin Tıklayınız

Cinsel Danışmanlık İçin Tıklayınız

RANDEVU FORMU