Bilişsel Davranışçı Terapi Ankara Eğitim Programı (7.Dönem)

Psikoloji Eğitimleri kapsamında düzenlenecek olan “Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitim Programı “ nın ayrıntılarına ilişkin açıklamalar;

Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği (KDTD) kurucusu, ilk başkanı ve ilk eğitim programlarının yürütücüsü Prof. Dr Perin YOLAÇ tarafından yürütülecek olan Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitim Programı hakkında genel bilgiler; Klinik Görüşme Teknikleri ve Uygulamalı Beceri Eğitimi, Depresyon, Panik Bozukluk, Obsesif Kompülsif Bozukluklar, Travma Sonrası Stres Bozuklukları ve Sosyal Kaygı Bozukluklarının Tedavisini kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.  Her modül de yer alan konular çeşitli rol oynama uygulamaları ve konu ile ilgili görseller ile desteklenerek katılımcılara anlatılacaktır. Katılımcıların modüller sonrasında modül içeriğine ilişkin BDT yönelimli tedavi metodunu süpervizyon altında uygulayabilir duruma gelmesi amaçlanmaktadır.

Prof. Dr. Perin YOLAÇ tarafından yürütülen Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimleri The European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) ve Academy of Cognitive Therapy (ACT) eğitimleri paralelinde olup Türk hastalarıyla uyumlu BDT modifikasyonlarını içermektedir.

AÇIKLAMA : Her modül Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitim Programı’nın bir aşaması olmakla beraber birbirinden bağımsız olarak da alınabilmektedir.

EĞİTİME ÖN KAYIT YAP

Bilişsel Davranışçı Eğitim Programı

Klinik Görüşme Teknikleri ve Uygulamalı Beceri Eğitimi ( 12 Saat)  – (TAMAMLANDI)

1.Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımının kısa tanıtımı ve okuma materyali önerileri

a.Gündelik yaşamımızda biliş-duygu-davranış ilişkilerimizi keşfetme

2. Psikoterapi sürecinin kapsamı, kuralları, tedaviyi etkileyen parametreler

 • a.Terapist özellikleri, danışan özellikleri
 • b.Terapötik bağ ve ittifak nasıl kurulur?
 • c.Sözlü, sözsüz iletişim becerileri
 • d.Empati becerisi ve ifadesi
 • e.Hastada tedaviye başlama ve sürdürme güdüsünü yönetme

3.BDT ‘de değerlendirme görüşmesi, hedef bilgiler ve vaka formülasyonu

4. BDT yaklaşımında kullanılan tekniklerin uygulamalı olarak tanıtımı

(Kuramsal sunum ve uygulamalı eğitim birlikte yürütülür, özellikle 2, 3 ve 4 maddeler rol oynama uygulamaları  şeklinde gerçekleştirilecektir.)

BDT Yaklaşımıyla DEPRESYON Tedavisi Eğitimi (12 Saat) – (TAMAMLANDI)

 • Vakayla rapport kurma özellikleri, BDT formülasyonu
 • Seansların yapılandırılması ve hedeflerin belirlenmesi
 • Ev ödevleri ve uygulamalar, uygulamadaki sorunlar
 • Vaka paylaşımı

BDT Yaklaşımıyla PANİK BOZUKLUK Tedavisi Eğitimi (12 Saat) – (TAMAMLANDI)

 • Vakayla rapport kurma özellikleri, BDT formülasyonu
 • Seansların yapılandırılması ve hedeflerin belirlenmesi
 • Ev ödevleri ve uygulamalar, uygulamadaki sorunlar
 • Vaka paylaşımı

BDT Yaklaşımıyla OBSESİF KOMPÜLSİF BOZUKLUK Tedavisi Eğitimi(12 Saat) * 23-24 Şubat 2019 *

 • Vakayla rapport kurma özellikleri, BDT formülasyonu
 • Seansların yapılandırılması ve hedeflerin belirlenmesi
 • Ev ödevleri ve uygulamalar, uygulamadaki sorunlar
 • Vaka paylaşımı

BDT Yaklaşımıyla SOSYAL KAYGI BOZUKLUĞU Tedavisi Eğitimi (12 Saat) * 30-31 Mart 2019 *

 • Vakayla rapport kurma özellikleri, BDT formülasyonu
 • Seansların yapılandırılması ve hedeflerin belirlenmesi
 • Ev ödevleri ve uygulamalar, uygulamadaki sorunlar
 • Vaka paylaşımı

BDT Yaklaşımıyla TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU Tedavisi Eğitimi(12 Saat) * 27-28 Nisan 2019 *

 • Vakayla rapport kurma özellikleri, BDT formülasyonu
 • Seansların yapılandırılması ve hedeflerin belirlenmesi
 • Ev ödevleri ve uygulamalar, uygulamadaki sorunlar
 • Vaka paylaşımı

Not: Eğitimler belirtilen tarihlerde sabah saat 10:00 itibari ile başlayacak ve günlük 6 akademik saat olarak yürütülecektir.

EĞİTİME ÖN KAYIT YAP

Eğitim Sorumlusu: 

Prof. Dr. Perin YOLAÇ 

Master ve doktora eğitimini Hacettepe Psikoloji Bölümünde tamamlamıştır.  1972’de tamamladığı master eğitimi “davranışçı ekol” temellidir.  Doktora eğitimini 1978’de tamamlayan, Dr. YOLAÇ davranışçı ekolde teorik ve uygulamalı eğitim alan ve bu ekolde uzmanlaşan bir terapist olarak Hacettepe Psikiyatri Bölümünde önceleri yarı zamanlı daha sonra tam zamanlı olarak hizmet vermiştir.  Eğitimini master ve doktorada Hacettepe Psikoloji bölümü kadrosunda görevli olan Dr. Miller, Dr. Broadbent, Dr. Feigenbaum ve sevgili hocası Dr. Işık  SAVAŞIR’dan almıştır. 1980’lerde kognitif terapi ekolüne artan ilgisi sonucunda Dr. Clark, Dr. Salkovskis  ve alanda tanınmış diğer kişilerin yurtdışındaki  workshoplarına katılmaya birkaç yılını vermiş, 1989’da ise Kognitif eğitiminin yeterliliğini sınamak üzere Ottawa, Kanada’ya gitmiştir.  Ottawa’da BDT yönelimli iki üniversite kliniğinde depresyon hastaları ve yeme bozuklukları hastalarıyla BDT yönelimli terapi gruplarını yönetmiş ve kendisine klinik psikoloji internlerinin süpervizyon görevi verilmiştir.  Bu arada tanıştığı ve eğitim aldığı Dr. Meichembaum kendisini Türkiye’de Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneğini kurmaya teşvik etmiştir. Derneği Dr. Sungur’la birlikte kurmuş ve ilk eğitim programlarını ve başkanlığını yürütmüştür. Aldığı  BDT eğitimi ACT ve EABCT eğitimleri paralelinde olup Türk hastalarıyla uyumlu BDT modifikasyonları 40 yıllık mesleki  deneyimini içermektedir.  Kendisi EFPA tarafından klinik psikolog çalışma lisansı ve yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurulun Türkiye’deki üyelerinden birisidir.

EĞİTİME ÖN KAYIT YAP

Kimler Katılabilir?

Alanda çalışan veya çalışmak isteyen Psikolog, Psikiyatrist, Psikolojik Danışman ve bu alanlarda yüksek lisans yapan tüm öğrenciler katılabilirler.

Sertifika

* Tüm katılımcılara eğitim sonunda PADEM Psikoloji onaylı tamamlanan modüle ilişkin Katılım Belgesi verilecektir.

** Tüm Modülleri tamamlayan katılımcılara Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitim Programı Sertifikası verilecektir.

Eğitim Kontenjanı:

40 kişi ile sınırlıdır.

Eğitim Yeri

Ramada Ankara Hotel

Tunali Hilmi Caddesi No: 66 Kavaklidere / Ankara

  0 312 428-80-00  – 0 530-766-40-98

Toplu Eğitim Takvimi

Ücret :  750 TL

Not: Eğitim bedelinin 200 TL sini ön kayıt bedeli olarak yatırdıktan sonra kalan kısmı eğitim günü elden ödeyebilirsiniz.

*Eğitim ücretinin tamamını Psikoloji Marketinden (www.psikolojimarketi.com ) kredi kartı ile taksitle ödeyebilirsiniz.

**5 Kişi ve üzeri gruplara %10 indirim uygulanır.

*** Lisans öğrencilerine ( Açıköğretim Fakültesi Hariç) %10 indirim uygulanır. (Öğrenci belgesinin ibraz edilmesi gereklidir)

**** İndirimlerden yalnızca birisi kullanılabilir.

EĞİTİME ÖN KAYIT YAP

GARANTİ BANKASI MEYDAN ŞUBESİ (PADEM Psikoloji adına)
Hesap Numarası : 745 – 6298261
IBAN NO              : TR 62 0006 2000 7450 0006 2982 61

AÇIKLAMALAR

* Bankaya ödeme yaparken katılımcı isminin belirtilmesi gerekmektedir.

* ATM’den ödeme durumunuzda ödeme yaptığınız anda 0212 416 35 29, 0507 500 23 43 numaralı telefonlarımızdan lütfen bilgi veriniz. (Ad Soyad ve TC Kimlik gibi bilgileriniz ATM ödemelerinizde gözükmemektedir.)

* Ödemenizi tamamladıktan sonra egitim@padempsikoloji.com e-mail adresine veya ilgili telefon numaralarına ödeme bildirimi yapınız.

* Ücret yatırılmadan yapılan kayıtlar ön kayıt hükmündedir. Eğitime başlamadan önce ön kayıt bedeli ya da ücretin tamamının yatırılması gerekmektedir.

* Eğitim başlama tarihine 15 gün kaldığında eğitime katılım iptali ve eğitim ücreti iade talepleri kabul edilmemektedir.

* Herhangi bir sebepten dolayı, eğitime katılamayan kursiyer en az 5 gün önceden bilgi vermek kaydıyla bu hakkını bir yıl süreyle  başka bir tarihte düzenlenecek olan eğitime katılmak sureti ile saklı tutar.

* PADEM Psikoloji hiçbir neden belirtmeksizin eğitimi iptal etme hakkını kendinde saklı tutar. Eğitimin iptali halinde ödemelerini yapmış olan katılımcıların ücretleri iade edilir.

* Eğitime kayıt yapılan tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de yüklendikleri sorumluluklarını kısmen yada tamamen yerine getirmelerini yada bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller (mücbir sebep; tabii afet, savaş, terör, mevzuat hükümleri, hayati öneme haiz sağlık problemleri, vefat olarak kabul edilir.) Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal yazılı/e-mail yolu ile bildirmekle yükümlüdür. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların yükümlülüklerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmaz.

* PADEM Psikoloji, eğitimlerin iptal edilmesi durumunda katılımcıların uğrayacağı ulaşım, konaklama ve diğer hiçbir zarardan sorumlu değildir.

* Başvuru formunu doldurarak müracaatta bulunanlar açıklamalarda belirtilen hususları kabul etmiş sayılırlar.

2019-05-14T10:47:20+00:00Kasım 24th, 2018|Tamamlanan Eğitimler|