AGTE, Çocukların gelişimi hakkında detaylı bilgi sağlamaya yarayan bir değerlendirme aracıdır. 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimi bu testte 4 farklı alanda incelenmektedir.

Bu alanlar; dil- bilişsel becerileri, ince motor beceriler, kaba motor beceriler, sosyal beceri- öz bakım becerileri tek tek incelenip, puanlanmaktadır.

Bu test sadece anne baba veya çocukla daha çok vakit geçiren veya ilgilenen kişi tarafından doldurulmaktadır. Çocuğun becerileri ve gelişimini aylık periyotlarla değerlendirmeye yöneliktir. Böylece uygulama, ebeveynlere çocukların gelişimi açısından davranışlarını daha iyi gözlemleyebilme şansı sağlamaktadır. Envanter ebeveynler dışında okul ve kurumlarda da uygulanabilmektedir fakat burada çocukla kişi arasındaki ilişkinin niteliği önemlidir.