Duyusal Nöroterapi Eğitim Programı / İstanbul

PADEM Psikoloji eğitim organizasyonları kapsamında İstanbul da düzenlenecek olan Duyusal Nöroterapi eğitiminin ayrıntılarına ilişkin açıklamalar;

Eğitimin Amacı

Çoklu duyu temeline dayalı bir beden-zihin eğitim programı olan Duyusal Nöroterapi , MSS alt sistemlerini güçlendirmek ve öğrenme süreçlerini, bireyin organik donanımının elverdiği optimal seviyeye çıkarmak amacıyla geliştirilmiştir. Temelde Sinir Sistemi Perspektifiyle Bedensel Egzersiz ve Kontrollere Dayalı Eğitim Programıdır.

Programı tamamlayan katılımcıların Dikkat Eksikliği/DEHB, Disleksi, Mental Retardasyon ve  Travma kaynaklı diğer öğrenme güçlüklerine bağlı alanlarda  çalışırken Beden Kontrolü & Denge & Koordinasyon & Dili Kullanma Becerisi &  Dikkat & Hafıza & Algısal Organizasyon & Öğrenme alanlarında programı uygulama becerisine sahip olmaları amaçlanmaktadır. 

Duyusal Nöroterapi Ne Anlama Gelmektedir

Bireylerin daha iyi öğrenmelerini ve beden-zihin temelli etkinliklerdeki performanslarını arttırma konusunda destekleyici, çoklu duyuya (multysensory) dayalı bir egzersiz programıdır.

Programın orjininde, cerebellum (beyincik) ve hemisferik kolaborasyon egzersizleri yer almaktadır. Egzersizler,  temelde, özel olarak tasarlanmış materyaller yardımıyla (denge tahtası, toplar, vuruş çubuğu ve hedef tahtası) gerçekleştirilmektedir.

EĞİTİME ÖN KAYIT YAP

Duyusal Nöroterapi Eğitim Programının İçeriği

Program; denge eksenli fiziksel hareketlerle, motor becerileri gelişimini ve yürütücü faaliyetleri bilgi işleme süreci dahilinde destekleme prensibiyle çalışmaktadır.

Beynin iki taraflı uyarmını (bilateral cerebellar ve hemisferik uyarım) fiziksel egzersizlerle işitsel, görsel, motor – planlama, taktil, postür güvenliği ve duruş pozisyonlarını, akademik becerilerin koşutu olan alt sistemlerin aktive edilmesi amacıyla birbirine entegre etmekte ve periyodik ölçümlerle başarı izlemi olanağı sağlamaktadır.

Söz konusu alt sistemler bilgi işleme sürecinde birbirinden bağımsız işlememekte, aynı nöronal ağlar (yol) boyunca birbirleriyle binişik ve/veya karşılıklı ve/veya koordineli şekilde işlemektedirler.

  • Dikkat Süresi
  • Beden Kontrolü
  • Okuma Hızı ve Kalitesi
  • Yazma Hızı ve Kalitesi
  • Matematik ve Sembolik İşlemler
  • Davranış Modifikasyonu
  • Anksiyete Belirtilerinin Giderilmesi
  • Hız – Mesafe Kontrolü
  • Zamanlama (Birim Zamanda Çözülen Soru Sayısı, Tamamlanan İşlem vs)
  • Öfke Kontrolü ve Esneklik, alanlarında kısa sürede gözle görülür somut sonuçlar elde edilmektedir.
EĞİTİME ÖN KAYIT YAP

Eğitim Görevlisi :

Psikolog Güneş TURHAN

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunudur. Öğrenimi sırasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Servisinde ve çeşitli okullarda gönüllü gözlemci olarak staj çalışmalarında bulundu. İzmit Seka Devlet Hastanesi ve Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Sosyal Hastalıklar Şube Müdürlüğü’ndeki görevinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nin Aile Danışmanlığı Eğitim Programı’nı tamamladı.

Özel eğitim gereksinimi olan bireylerle çalışmasının ardından; Çocuk Psikiyatrisi Uzmanları ile Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Spesifik Öğrenme Bozuklukları, Duyusal Müdahaleler ve bilgi işleme sürecinin sinir sistemi perspektifinden müdahaleleri üzerine nöropsikolojik çalışmalara başladı. Çalışmalarından elde ettiği sonuçlarla, dikkat kontrol sistemleri ile bilgi işleme süreçlerinin binişiklik gösterdiği Merkezi Sinir Sistemi alt yapılarının bir programla uyarımlara tabi tutulduğu  Duyusal Nöroterapi adlı entegratif modelini oluşturdu. Klinik uygulamalar ile çeşitli görüntüleme çalışmalarının ilgili uzmanlarca yapılan takibine dayalı nöropsikoloji araştırmalarına devam etmekte ve çalışmalarına kendi merkezinde devam etmektedir.

Kimler Katılabilir?

Çocuk ve Ergen Psikiyatristleri ve Asistanları, Çocuk Gelişim Uzmanları, Okul öncesi/Anaokulu Öğretmenleri, Özel Eğitim Uzmanları, Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Rehber Öğretmenler, Sosyal Hizmet Uzmanları ve bu branşlarda eğitimine devam eden Lisans&Lisansüstü üniversite öğrencileri ile çocuklarla bireysel terapi ve danışmanlık yapan uzmanlar.

Sertifikasyon : 

Eğitim sonunda PADEM Psikoloji onaylı Katılım Sertifikası verilecektir.

Kontenjan :

Eğitim kontenjanı 32 kişi ile sınırlıdır.

Eğitim Yeri: Gönen Otel Taksim/İSTANBUL

Tarih:   

25 Mayıs 2019 Cumartesi Saat:   10:00- 17:00

26 Mayıs 2019 –  Pazar  Saat:   10:00- 17:00

Ücret : 750 TL

EĞİTİME ÖN KAYIT YAP

GARANTİ BANKASI MEYDAN ŞUBESİ (PADEM Psikoloji adına)
Hesap Numarası : 745 – 6298261
IBAN NO              : TR 62 0006 2000 7450 0006 2982 61

AÇIKLAMALAR

* Bankaya ödeme yaparken katılımcı isminin belirtilmesi gerekmektedir.

* ATM’den ödeme durumunuzda ödeme yaptığınız anda 0212 416 35 29, 0507 500 23 43 numaralı telefonlarımızdan lütfen bilgi veriniz. (Ad Soyad ve TC Kimlik gibi bilgileriniz ATM ödemelerinizde gözükmemektedir.)

* Ödemenizi tamamladıktan sonra egitim@padempsikoloji.com e-mail adresine veya ilgili telefon numaralarına ödeme bildirimi yapınız.

* Ücret yatırılmadan yapılan kayıtlar ön kayıt hükmündedir. Eğitime başlamadan önce ön kayıt bedeli ya da ücretin tamamının yatırılması gerekmektedir.

* Eğitim başlama tarihine 15 gün kaldığında eğitime katılım iptali ve eğitim ücreti iade talepleri kabul edilmemektedir.

* Herhangi bir sebepten dolayı, eğitime katılamayan kursiyer en az 5 gün önceden bilgi vermek kaydıyla bu hakkını bir yıl süreyle  başka bir tarihte düzenlenecek olan eğitime katılmak sureti ile saklı tutar.

* PADEM Psikoloji hiçbir neden belirtmeksizin eğitimi iptal etme hakkını kendinde saklı tutar. Eğitimin iptali halinde ödemelerini yapmış olan katılımcıların ücretleri iade edilir.

* Eğitime kayıt yapılan tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de yüklendikleri sorumluluklarını kısmen yada tamamen yerine getirmelerini yada bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller (mücbir sebep; tabii afet, savaş, terör, mevzuat hükümleri, hayati öneme haiz sağlık problemleri, vefat olarak kabul edilir.) Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal yazılı/e-mail yolu ile bildirmekle yükümlüdür. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların yükümlülüklerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmaz.

* PADEM Psikoloji, eğitimlerin iptal edilmesi durumunda katılımcıların uğrayacağı ulaşım, konaklama ve diğer hiçbir zarardan sorumlu değildir.

* Başvuru formunu doldurarak müracaatta bulunanlar açıklamalarda belirtilen hususları kabul etmiş sayılırlar.

2019-01-19T14:15:55+00:00Haziran 16th, 2018|İstanbul, Yeni Sezon Eğitimleri|