Goodenough Zekâ Testi, 4-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanan genel bir zeka testidir. Çocuğun yaptığı resimler aracılığı ile çocuğun zekası hakkında bağlantı kurmayı amaçlar.

Küçük çocukların genel yetenek düzeylerine ilişkin bilgi verir. Bireysel olarak uygulanmaktadır. Gerektiğinde grup testi olarak da kullanılabilmektedir.

Goodenough testinin uygulanış biçimi, çocuktan yapılması istenen resmi çizdikten sonra yapılış şekline, resimde görülen yanılgılara göre testin belirttiği ölçütler doğrultusunda resmin her bir kısmı için puanlama yapılır. Sonra bu puanlar toplanarak çocuğun zeka yaşı hesaplanır.