Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla uygulanır. Test 5-6 yaş çocuklarına uygulanmaktadır. Test, anaokulun sonunda veya birinci sınıfın başlangıcında çocukların durumunu incelemek için de kullanılmaktadır.

Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır. Çocuğun ilkokula başladığında ihtiyaç duyacağı alanlardan sözcük dağarcığı, kelime, nesne bilgisi, işitsel dikkati ve yönerge takibi, neden-sonuç ilişkisi kurabilme becerisi, görsel dikkat, sayı bilgisi, ince-motor kas ve el-göz koordinasyonu değerlendirilir. Test, 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur. Bunlar; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etmedir.

Testin sonucunda, çocuğunuzun okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili sağlıklı veriler elde edilir. Bu bilgiler ışığında okula başlamadan önce güçlü olduğu alanlar ve geliştirilmesi gereken alanlar saptanabilir.