Zeka testinin alt sınır yaşı olması dolayısıyla 6 yaş 4 ay öncesinde ana sınıfında zorlanma yaşayan ve ilkokula başlamasında tereddüt edilen çocukların temel bilgi ve becerilerini sınamaya yarar.

Okula Hazırlık Değerlendirme testi, 7 ayrı bölümden oluşmaktadır; sayı kavramı, renk kavramı, sembol eşleme, form ayırt etme, algı ve muhakeme gelişimi, alıcı dil gelişimi, ifade edici dil gelişimi ve genel edinilmiş bilgi alt testlerini içermektedir.

Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır.