PSİKİYATRİDE KULLANILAN KLİNİK ÖLÇEKLER / İSTANBUL

Psikoloji Eğitimleri kapsamında 28-29 Aralık 2019 tarihlerinde İstanbul da düzenlenecek olan “Psikiyatride Kullanılan Klinik Ölçekler Eğitimi” nin ayrıntılarına ilişkin açıklamalar;

Eğitim Programının Amacı

Psikiyatride Kullanılan Klinik Ölçekler eğitiminde katılımcılara sunulan testlerinin içeriği ve uygulaması hakkında bilgi ve yetkinlik kazandırmak ve eğitim sonrasında uygulama yeterliliğine sahip olmalarını sağlamak.

Eğitimin İçeriği

2 günlük bir program dahilinde yürütülecek olan eğitimde tüm testler teorik ve uygulamalı olarak sırasıyla ele alınacaktır.

1-Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Derecelendirme Ölçeği (Y-Bocs):   

Değerlendirme ölçeği obsesif-kompulsif rahatsızlığı olan hastalarda görülen belirtilerin tipini ve ciddiyetini derecelendirmek amacıyla düzenlenmiştir. Toplam 19 maddeden oluşan ölçek hasta bildirimleri esas alınarak yapılmaktadır.

2- Belirti Tarama Listesi (Scl-90-R):

90 maddeden oluşan ölçek 17 yaş üstü bireylerde psikiyatrik belirtileri; bireyin altında bulunduğu zorlamanın ya da yaşadığı olumsuz stres tepkisinin düzeyini ölçen psikiyatrik tarama aracıdır.

3- Duygudurum Bozuklukları Ölçeği (Mdq):

3 soru 13 alt maddeden oluşan ölçek, bipolar bozukluğun çeşitli formlarının tanınması ve doğru tanı konulmasını sağlayan ve bipolar bozukluğu taramaya elverişli ölçüm aracıdır.

4- Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Ölçeği:

Erişkinlik çağında dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunu tarayan, belirtilerini araştıran ve şiddetini belirtleyen bir değerlendirme aracıdır. Dikkat eksikliği , Aşırı hareketlilik/dürtüsellik, DEHB ile ilgili özellikler ve sorunları kapsayan 3 bölümden toplamda 30 sorudan  oluşmaktadır.

5- Çocukluk Çağı Ruhsal Travma Ölçeği:

20 yaş öncesi istismar ve ihmal yaşantılarını geriye dönük ve niceliksek olarak değerlendirmede 28 soruluk ölçek tipidir.

EĞİTİME ÖN KAYIT YAP

6-Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği (Staı):

14 yaş üstü bireylerde durumluk ve sürekli kaygı düzeylerini ölçmeye yarar.

1.Durumluk kaygı ölçeği: Bireyin belirli bir anda ve belirli koşullarda nasıl hissettiğini belirler.
2. Sürekli kaygı ölçeği: Bireyin içinde bulunduğu durum ve koşullardan bağımsız olarak nasıl hissettiğini belirler.

7- Obsessif İnanışlar Ölçeği – 44 (Oio-44):

Obsessif-Kompulsif belirtilerin ortaya çkmasında rol oynayan bilişsel şemaların varlığını ve inanış düzeyini belirlemek için kullanılmaktadır. 44 soruluk kısa formu bireyin kendisi tarafından doldurulur ve klinisyen tarafından değerlendirilir.

8- Sosyal İşlevsellik Ölçeği (Sio):

Sosyal işlevsellik ölçeği kişinin bütün sosyal rolüne yapılan yargıyı gerektiren , rol işlevlerini  değerlendiren bir değerlendirme  araçtır.

9-Beck Depresyon Envanteri(Bde):

Bireyde depresyon yönünden riski belirlemek ve depresif belirtilerin düzeyini  ve şiddet değişimini ölçmek için kullanılan , 21 maddeden oluşan kendini değerlendirme ölçeği.

10- Beck Anksiyete Ölçeği (Bdö):

Bireyde kaygı yönünden riski belirlemek ve kaygı belirtilerinin düzeyini  ve şiddet değişimini ölçmek için kullanılan , 21 maddeden oluşan kendini değerlendirme ölçeği.

11- Klinisyen Tarafından Uygulanan  Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği (Tssb-Ö):

Bireyde travmalara bağlı travma sonrası stres bozukluğu belirtilerinin değerlendirilmesi, herhangi bir tedavinin etkisinin izlenmesi ve hasta gruplarında TSSB tanısının konulması amacıyla uygulanan 25 sorudan oluşan ölçek tipidir.

Eğitim Sorumlusu

Yasemin OZAN M.A. Msc Uzm. Klinik Psikolog

Lisans eğitimini Boğaziçi üniversitesi Psikolojik Danışmanlık bölümünde tamamladıktan sonra Klinik Psikoloji Uzmanlık eğitimini (MA, Yüksek Lisans) Bilişsel Davranışçı Yaklaşımlı Psikoterapi kuramı alt yapısı üzerine yapmıştır. İkinci uzmanlığını (MSc, Yüksek Lisans), Walden Üniversitesi, Minneapolis, USA’de yine Klinik Psikoloji üzerine yapmıştır. Aynı üniversitede, Klinik Psikoloji üzerine yapmakta olduğu doktora programını entegratif terapi yaklaşımları alt yapısı üzerine Walden Üniversitesi ‘nde tamamlamaktadır. Doktora tezi Türk Kültüründe annelerin başetme becerilerinin kişinin yetişkinlik döneminde kendi başetme mekanizması üzerindeki etkisi ile ilgilidir (PhD, Minnesota, USA).

Yasemin Ozan, uzmanlık tezini çocuklarda Yaygın Anksiyete Bozukluğuda, Kognitif Terapi yaklaşımlı, klinik uygulamalar alanında tamamlamıştır. Ayrıca Uzmanlık eğitim süresince Kognitif Terapi yaklaşımı ile Kaygı Bozuklukları ve Duygu Durum Bozukluklarının tedavisi ile ilgili süpervizyon ve eğitim almıştır. İstanbul Gestalt Enstitüsü’nde bir yıl sure ile Gestalt Terapi Yaklaşımlı süpervizyon programına devam etmiştir.

2006-2007 yılları arasında Refugee Legal Aid Program of the Helsinki Citizens Assembly çatısı altında gönüllü olarak mülteciler ile travma sonrası stres bozukluğu alanında çalışmıştır. Çapa Tıp Fakültesi Nöropsikiyatri Bölümü’nde bir yıl sure ile nörokognitif testlerin uygulanması ile ilgili staj yapmış ve Ankara Hacattepe Üniversitesi’nde nörolojik testlerin uygulanması ile ilgili sertifika programlarına katılmıştır.

Ergen ve yetişkinlerde Kaygı Bozuklukları ve Duygu Durum Bozuklukları ile ilgili çalışmalarının yanı sıra çocuklarda Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği, Özel öğrenme Güçlüğü ve Duygu Durum Bozukluklarının tanı ve tedavisinde testler ve klinik uygulamalar, Çocuk Odaklı Aile Terapisi ile ilgili süpervizyon ve sertifika programlarına katılmış olup halen bu alanda çalışmalarını sürdürmektedir. Özellikle Travma Sonrası Stres Bozukluğu alanında etkin olarak kullanılan EMDR I ve EMDR II (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)(Çift Yönlü Duyarsızlaştırma ve Yeniden Yerleştirme)sertifika programlarına katılmış olup, özellikle çocukluk dönemi travmatik yaşam olayları, travma sonrası stress bozukluğu, panic bozukluk ve özgül fobilerde EMDR tekniğini etkin olarak kullanmaya devam etmektedir.

EĞİTİME ÖN KAYIT YAP
Katılımcı: 48 kişi ile sınırlıdır.

Sertifika ve Süpervizyon

* Eğitim sonunda PADEM Psikoloji onaylı Katılım Sertifikası verilecektir.

** Ayrıca isteyen katılımcılar altı ay içerisinde her testten üç ayrı uygulama yaparak 3 kişilik gruplar halinde yapılacak süpervizyon eğitimine katılarak uygulayıcı yeterlilik sertifikası alabilirler.

*** Süpervizyon tarihleri eğitimde ilan edilecek olup süpervizyon bedeli 75 TL’ dir.

Eğitim Yeri

 GÖNEN OTEL TAKSİM / İSTANBUL

Eğitim Tarihi

28 Aralık 2019 Cumartesi  Saat: 10:00 – 17:00

29 Aralık 2019  Pazar Saat: 10:00 – 17:00

TEST MATERYALLERİ ORJİNALDİR & KATILIMCILARA HEDİYE EDİLECEKTİR.

EĞİTİME ÖN KAYIT YAP

Eğitim Ücreti :

Erken Kayıt 28 Kasım 2019 tarihine kadar 690 TL

Geç Kayıt 29 Kasım 2019 ve sonrası TL 790 TL

Not: Eğitim bedelinin 150 TL sini ön kayıt bedeli olarak yatırdıktan sonra kalan kısmı eğitim günü elden ödeyebilirsiniz.

*Eğitim ücretinin tamamını Psikoloji Marketinden (www.psikolojimarketi.com ) kredi kartı ile taksitle ödeyebilirsiniz.

**5 Kişi ve üzeri gruplara %10 indirim uygulanır.

*** Lisans öğrencilerine ( Açıköğretim Fakültesi Hariç) %10 indirim uygulanır. (Öğrenci belgesinin ibraz edilmesi gereklidir)

**** İndirimlerden yalnızca birisi kullanılabilir.

EĞİTİME ÖN KAYIT YAP

GARANTİ BANKASI MEYDAN ŞUBESİ (PADEM Psikoloji adına)
Hesap Numarası : 745 – 6298261
IBAN NO              : TR 62 0006 2000 7450 0006 2982 61

AÇIKLAMALAR

* Bankaya ödeme yaparken katılımcı isminin belirtilmesi gerekmektedir.

* ATM’den ödeme durumunuzda ödeme yaptığınız anda 0212 416 35 29, 0507 500 23 43 numaralı telefonlarımızdan lütfen bilgi veriniz. (Ad Soyad ve TC Kimlik gibi bilgileriniz ATM ödemelerinizde gözükmemektedir.)

* Ödemenizi tamamladıktan sonra egitim@padempsikoloji.com e-mail adresine veya ilgili telefon numaralarına ödeme bildirimi yapınız.

* Ücret yatırılmadan yapılan kayıtlar ön kayıt hükmündedir. Eğitime başlamadan önce ön kayıt bedeli ya da ücretin tamamının yatırılması gerekmektedir.

* Eğitim başlama tarihine 15 gün kaldığında eğitime katılım iptali ve eğitim ücreti iade talepleri kabul edilmemektedir.

* Herhangi bir sebepten dolayı, eğitime katılamayan kursiyer en az 5 gün önceden bilgi vermek kaydıyla bu hakkını bir yıl süreyle  başka bir tarihte düzenlenecek olan eğitime katılmak sureti ile saklı tutar.

* PADEM Psikoloji hiçbir neden belirtmeksizin eğitimi iptal etme hakkını kendinde saklı tutar. Eğitimin iptali halinde ödemelerini yapmış olan katılımcıların ücretleri iade edilir.

* Eğitime kayıt yapılan tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de yüklendikleri sorumluluklarını kısmen yada tamamen yerine getirmelerini yada bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller (mücbir sebep; tabii afet, savaş, terör, mevzuat hükümleri, hayati öneme haiz sağlık problemleri, vefat olarak kabul edilir.) Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal yazılı/e-mail yolu ile bildirmekle yükümlüdür. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların yükümlülüklerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmaz.

* PADEM Psikoloji, eğitimlerin iptal edilmesi durumunda katılımcıların uğrayacağı ulaşım, konaklama ve diğer hiçbir zarardan sorumlu değildir.

* Başvuru formunu doldurarak müracaatta bulunanlar açıklamalarda belirtilen hususları kabul etmiş sayılırlar.

2019-07-13T10:05:50+00:00Mayıs 17th, 2019|Ankara, Antalya, Eğitimler, Genel, İstanbul, Yeni Sezon Eğitimleri|